Các quy định cần lưu ý khi kinh doanh ngành hàng du lịch - dịch vụ?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Các quy định cần lưu ý khi kinh doanh ngành hàng du lịch - dịch vụ?

Theo chính sách hiện hành, Shop muốn hợp tác kinh doanh ngành hàng Du Lịch - Dịch Vụ trên Sendo bắt buộc phải tạo Shop SenMall và đảm bảo các điều kiện về mở Shop SenMall trên Sendo. Tham khảo chứng từ yêu cầu dành cho Shop SenMall tại đây

Để kinh doanh ngành hàng Du lịch cần lưu ý quy định vận hành như bên dưới:

b_ng.png

Các quy định & chính sách khác liên quan đến mở Shop, đăng sản phẩm Shop có thể đọc và tìm hiểu tại đây