Các quy định cần lưu ý về khiếu nại?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Các quy định cần lưu ý về khiếu nại?

Sendo tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người bán trong các hoạt động liên quan đến đơn hàng bao gồm xử lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán tiền hàng và các vấn đề khác phát sinh giữa Người bán, Người mua, Đối tác vận chuyển và Sendo nhằm đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm của các bên trong quá trình Người bán tham gia bán hàng trên Sendo.

Người bán vi phạm các quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 mục Chế tài vi phạm của Quy định bán hàng Sendo.

Người bán cần đọc và nắm rõ các quy định yêu cầu về khiếu nại của Sendo, bao gồm:
- Quy định khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ
- Quy định khiếu nại về vận chuyển
- Quy định khiếu nại về hình ảnh và thương hiệu