Người bán phải làm gì khi phát hiện khách hàng đặt đơn hàng ảo phá Shop?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Người bán phải làm gì khi phát hiện khách hàng đặt đơn hàng ảo phá Shop?

Khi phát hiện khách hàng đặt đơn hàng ảo không nhằm mục đich mua hàng thật sự, Người bán có thể áp dụng một trong những cách sau đây:

Cách 1: Hủy đơn hàng đang ở trạng thái Mới và chọn lý do bởi Người mua theo các bước sau:
- Đăng nhập tài khoản https://ban.sendo.vn/
- Chọn mục 'Đơn hàng' sau đó nhấp vào mục 'Đơn hàng vận chuyển'
- Chọn đơn hàng muốn hủy, nhấn vào nút 'Hủy' như hình dưới
download__21_.png
- Chọn lý do hủy sau đó trạng thái đơn hàng chuyển sang 'hủy'.

Cách 2: Sử dụng tính năng Báo cáo xấu, Sendo sẽ kiểm tra và tạo cảnh báo về khách hàng này trên toàn trang.
- Đăng nhập tài khoản https://ban.sendo.vn/
- Chọn 'Đơn hàng', 'Danh sách đơn hàng', 'Đơn hàng hủy'.
- Nhấn chọn đơn hàng cần xem thông tin chi tiết.
- Tại mục 'Người nhận', nhấn chọn 'Báo cáo xấu', sau đó chọn 'Xác nhận'.
Lưu ý:
- Tính năng báo cáo xấu chỉ được áp dụng cho đơn hàng hủy.
- Mỗi đơn hàng chỉ được dùng tính năng “báo cáo xấu” 1 lần

Cách 3: Người bán có thể sử dụng tính năng Chặn người mua bằng cách thao tác theo các bước sau:
- Đăng nhập tài khoản https://ban.sendo.vn/
- Chọn các mục 'Đơn hàng', 'Danh sách đơn hàng', 'Đơn hàng mới'
- Nhấn vào đơn hàng cần xem thông tin chi tiết
- Tại mục Thông tin người mua, nhấn vào 'Chặn người mua'
Lưu ý:
* Số điện thoại bị chặn sẽ được đưa vào danh sách đen của Người bán. Người mua sẽ không thể tiếp tục mua hàng của Shop trong tương lai.
* Tính năng chặn người mua chỉ áp dụng với đơn hàng chưa xác nhận.
* Người bán vẫn bị trừ điểm hoạt động/điểm uy tín khi hủy đơn hàng này
* Việc hủy đơn hàng sẽ khiến tỉ lệ đơn hàng hủy tăng cao. Người bán vui lòng cân nhắc trước khi thực hiện hủy đơn để không gây ảnh hưởng đến tài khoản bán hàng