Người bán phải làm gì khi phát hiện khách hàng đặt đơn hàng ảo?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Người bán phải làm gì khi phát hiện khách hàng đặt đơn hàng ảo?

Khi có phát sinh đơn hàng mới, nếu nghi ngờ đây là khách hàng không tin cậy, Shop có thể áp dụng một trong những cách sau đây:

Cách 1: Hủy đơn hàng đang ở trạng thái Mới và chọn lý do bởi Người mua theo hướng dẫn sau:

- Đăng nhập tại đây
- Lần lượt chọn các mục "Đơn hàng", "Danh sách đơn hàng"

 

Screenshot_2.png


- Lựa chọn đơn hàng và nhấn vào nút "Hủy"

 

I111.png


- Chọn lý do hủy để hoàn tất

Cách 2: Sử dụng tính năng Báo cáo xấu, Sendo sẽ kiểm tra và tạo cảnh báo về khách hàng này trên toàn trang.

- Đăng nhập tại đây
- Chọn "Đơn hàng", "Danh sách đơn hàng", "Đơn hàng hủy".

 

2222222222.png


- Nhấn chọn đơn hàng cần xem thông tin chi tiết.
- Tại mục "Người nhận", nhấn chọn "Báo cáo xấu", sau đó chọn "Xác nhận".

Lưu ý:

- Tính năng báo cáo xấu chỉ được áp dụng cho đơn hàng hủy.
- Mỗi đơn hàng chỉ được dùng tính năng “báo cáo xấu” một lần

Cách 3: Shop có thể sử dụng tính năng Chặn người mua bằng cách thao tác theo hướng dẫn sau:

- Đăng nhập tại đây
- Chọn các mục "Đơn hàng", "Danh sách đơn hàng", "Chờ xác nhận"

 

333333333.png


- Nhấn vào đơn hàng cần kiểm tra
- Tại mục "Thông tin người mua", nhấn vào "Chặn người mua"

Lưu ý:
- Số điện thoại bị chặn sẽ được đưa vào danh sách đen của Shop. Người mua sẽ không thể tiếp tục mua hàng của Shop trong tương lai.
- Tính năng chặn người mua chỉ áp dụng với đơn hàng chưa xác nhận.
- Shop vẫn bị trừ điểm hoạt động/điểm uy tín khi hủy đơn hàng này
- Việc hủy đơn hàng sẽ khiến tỉ lệ đơn hàng hủy tăng cao, vì vậy, Shop cần cân nhắc trước khi thực hiện hủy đơn để không gây ảnh hưởng đến tài khoản bán hàng

Để tham khảo thêm thông tin về hướng dẫn xử lý các đơn hàng khi gặp sự cố, Shop vui lòng nhấn vào đây.