Làm thế nào để tạm ngừng kinh doanh?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Làm thế nào để tạm ngừng kinh doanh?

Shop đang cần nghỉ ngơi, đi du lịch, hay đang phải đối mặt với các vấn đề về nguồn cung ứng hàng hóa, hoặc những lúc bạn tạm thời không thể trực tuyến để theo dõi các đơn đặt hàng. Tính năng này sẽ giúp làm khách hàng tạm thời không thể đặt mua các sản phẩm của Shop bạn trong thời gian bạn nghỉ.

T_m_ng_ng.png

Tạm ngừng kinh doanh: 

download__29_.png

 

Khôi phục lại kinh doanh:

download__30_.png

Các đơn hàng sẽ xử lý như thế nào khi tạm ngừng kinh doanh
1.Nếu là đơn hàng có trạng thái "Mới" chưa được xác nhận thì đơn hàng sẽ bị hủy khi quá hạn xác nhận.
2. Nếu đơn hàng đã xác nhận còn hàng thì đơn hàng vẫn sẽ tiến hành giao cho Nhà vận chuyển như bình thường.
+ Trường hợp đơn hàng giao không thành công thì đơn hàng vẫn sẽ được hoàn về Shop.
+ Trường hợp đơn hàng giao thành công thì Sendo vẫn chuyển tiền về Ví người bán như quy trình.

Một số lưu ý: 

download__31_.png