Tại sao tài khoản của Shop bị hạ/ hủy?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Tại sao tài khoản của Shop bị hạ/ hủy?

1. Tại sao tài khoản của tôi bị hạ/ hủy?
- Shop có hành vi vi phạm pháp luật, gian lận
- Shop không hoạt động vì mục đích bán hàng trên Sendo
- Shop kinh doanh hàng giả/ nhái, hàng cấm theo quy định của Pháp luật (tại đây)
- Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và Sendo (tại đây)
- Vi phạm về quy định xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển
- Các vi phạm về giao dịch gian lận
- Vi phạm về lạm dụng các chương trình khuyến mãi bán hàng, gian lận giao dịch trên đơn hàng và trên Shop. (tại đây)

2. Hướng khắc phục khi tài khoản bị khóa/hủy:

A. Tài khoản bị khóa: Shop sẽ vào trang ban.sendo, chọn mục Góc thông tin và nhấn vào "Thông tin Shop, sau đó sẽ bấm "Gửi duyệt" để hệ thống sẽ kiểm tra và mở lại tài khoản.

B. Tài khoản bị hủy: Hủy Shop là mức chế tài cao nhất vì vậy tài khoản bán hàng sẽ không được khôi phục bán hàng vì bất cứ lý do gì và tất cả các thông tin liên quan đến Shop (bao gồmt tài khoản Ví Người bán, tài khoản Ví Senpay...) sẽ không được sử dụng cho các tài khoản khác.