Người bán phải làm gì khi tài khoản đã bị hủy nhưng vẫn còn đơn hàng chưa hoàn tất?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Người bán phải làm gì khi tài khoản đã bị hủy nhưng vẫn còn đơn hàng chưa hoàn tất?

Khi tài khoản bán hàng bị hủy, Shop vẫn có thể quản lý đơn hàng chưa cập nhật "Hoàn tất". Cụ thể:

 

1. Đơn hàng có trạng thái "Mới": Sendo sẽ cập nhật hủy

 

2. Đơn hàng đã xác nhận còn hàng trước khi tài khoản Shop bị hủy: Đơn hàng vẫn sẽ giao cho Nhà vận chuyển như bình thường:

 

- Nếu đơn hàng giao không thành công: Nhà vận chuyển sẽ hoàn hàng về Shop theo đúng quy trình hiện hành.
- Nếu đơn hàng giao thành công: Sendo sẽ thanh toán tiền đơn hàng về Ví người bán của Shop.

 

Để rút tiền đơn hàng từ Ví người bán khi tài khoản bị hủy, Shop vui lòng nhấn vào đây nhé.