Hướng dẫn kiểm tra và quản lý đơn hàng của Shop?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn kiểm tra và quản lý đơn hàng của Shop?

Bằng việc kiểm soát chi tiết tình trạng của tất cả các đơn hàng và kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết khi đơn hàng gặp sự cố sẽ giúp Shop nâng cao hiệu quả trong vận hành cũng như tránh thất thoát vè tài chính.

Quản lý đơn hàng theo mục:
Bước 1: Đăng nhập vào trang ban.sendo.vn
Bước 2: Vào mục đơn hàng
Bước 3: Chọn danh sách đơn hàng
Bước 4: Có 04 danh mục đơn hàng:
- Tất cả
- Chờ xác nhận
- Vận chuyển
- Gặp sự cố
- Đơn hàng hoàn tất

Mẹo quản lý đơn hàng theo danh mục đơn hàng

- Điều chỉnh thời gian tìm kiếm trước khi kiểm tra thông tin đơn hàng
- Tận dụng tính năng tải xuống đơn hàng để quản lý đơn hàng.
- Theo dõi thông báo/email từ Sendo
- Sử dụng công cụ "Trợ lý ảo" tại ô Chat của Sendo để điều tin lấy/phát/hoàn hàng được nhanh chóng.
- Tận dụng bộ lọc nâng cao nếu cần lọc đơn hàng theo nhiều điều kiện.