Hỗ trợ thanh toán trực tuyến là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến là gì?

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến là cấu hình mà Shop sẽ giảm giá cho khách hàng khi khách hàng chọn phương thức thanh toán trực tuyến.

Các lý do Shop nên đăng ký cấu hình Hỗ trợ thanh toán trực tuyến:
- Tăng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng
- Giảm rủi ro khách hàng đặt đơn hàng ảo
- Thu hút khách hàng chú ý và tiếp cận với gian hàng/ sản phẩm của Shop

Shop có thể thao tác theo các bước bên dưới để đăng ký cấu hình Hỗ trợ thanh toán trực tuyến:
Bước 1: Nhập giá trị đơn hàng
- Giá trị đơn hàng Mức 2 phải lớn hơn Mức 1
- Giá trị tối thiểu của đơn hàng là 10.000đ
Bước 2: Nhập hỗ trợ giảm giá: Mức giảm giá tối thiểu là 2% và tối đa 10%.
Bước 3: Chọn hiệu lực là Có để áp dụng giá trị đã cài đặt.
Bước 4: Chọn Lưu Cấu hình và bấm Xác nhận để hoàn tất

Lưu ý:
Mức hỗ trợ giảm giá tối thiểu là 2% và tối đa là 10%.
Giá trị đơn hàng và hỗ trợ của mức 2 phải lớn hơn mức 1.
Giá trị tối thiểu của đơn hàng là 10.000đ.
Hỗ trợ chỉ áp dụng khi hiệu lực là Có.
Hỗ trợ áp dụng cả khi cài đặt một mức.