Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Trong quá trình vận hành không thể tránh khỏi các sự cố không mong muốn xảy ra liên quan đến vận chuyển như giao chậm, bể vỡ hay mất hàng. Để chủ động bảo vệ tài sản và đảm bảo các khiếu nại với đối tác vận chuyển được nhanh chóng giải quyết, Shop vui lòng lưu ý các thông tin sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ đến Sendo:

 

1. Mã đơn hàng: Cung cấp đầy đủ và chính xác mã đơn hàng hoặc mã vận đơn. Nếu khiếu nại từ 05 đơn hàng trở lên, Sendo khuyến nghị Shop tổng hợp thông tin và gửi dưới dạng tập tin Excel.

 

2. Hình ảnh/video:

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại bể vỡ, mất hàng, dán nhầm vận đơn, mất hàng một phần,..., Shop cần cung cấp video đóng gói sản phẩm và hình ảnh biên bản đồng kiểm cho Sendo qua email hotronguoiban@sendo.vn.

 

Lưu ý: Hình ảnh/video phải thể hiện rõ các thông tin bên dưới:

- Thời gian chụp hoặc quay video
- Mã đơn hàng, mã vận đơn,... trên gói hàng
- Video không được cắt, ghép, hoặc bị gián đoạn,...

 

3. Biên bản:

- Biên bản ký nhận lấy hàng: Shop vui lòng cung cấp biên bản lấy hàng đối với các trường hợp chưa nhận hàng hoàn, mất hàng, dán nhầm biên nhận (bill), đã lấy hàng nhưng cập nhật hủy vì lấy hàng không thành công,...
- Biên bản đồng kiểm: Shop vui lòng cung cấp biên bản đồng kiểm đối với khiếu nại bể vỡ, tráo hàng, mất hàng, dán nhầm bill,...

 

Lưu ý:
- Biên bản phải được lập thành 02 bản, Shop giữ một bản và bưu tá sẽ giữ bản còn lại.
- Biên bản phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của bưu tá và của Shop.
- Biên bản phải thể hiện rõ ngày tháng lập biên bản, mô tả chi tiết tình trạng, thực trạng gói hàng do Shop tự ghi nhận.

 

4. Thời hạn khiếu nại:

- Với các đơn hàng khiếu nại lấy/giao hàng không thành công: Trong vòng 48 giờ kể từ khi đơn hàng cập nhật sai trạng thái
- Với các đơn hàng khiếu nại mất hàng, chưa nhận hàng hoàn, bị tráo hàng, Nhà vận chuyển cập nhật sai trạng thái đã giao thành hủy vì giao hàng không thành công: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đơn hàng cập nhật trạng thái "Người bán đã nhận lại hàng".

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về một số lưu ý khi kinh doanh trên Sendo, Shop vui lòng nhấn vào đây nhé.