Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Trong quá trình vận hành không thể tránh khỏi các sự cố không mong muốn xảy ra liên quan đến vận chuyển như giao chậm, bể vỡ hay mất hàng. Để chủ động bảo vệ tài sản cũng như các khiếu nại với đối tác vận chuyển được nhanh chóng giải quyết, Shop vui lòng lưu ý các thông tin sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ đến Sendo:

 

1. Mã đơn hàng: Cung cấp đầy đủ và chính xác mã đơn hàng hoặc mã vận đơn. Nếu khiếu nại từ 05 đơn hàng trở lên, Sendo khuyến nghị Shop hãy tổng hợp thông tin và gửi dưới dạng tệp tin excel để được hỗ trợ và phản hồi nhanh chóng.

 

2. Hình ảnh/ quay phim (video):

 

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại bể vỡ, mất hàng, dán nhầm vận đơn, mất hàng một phần,..., Shop sẽ cần cung cấp video đóng gói sản phẩm và hình ảnh biên bản đồng kiểm.

 

Lưu ý: Hình ảnh/quay phim (video) phải thể hiện các thông tin bên dưới:

+ Thời gian chụp hoặc quay phim (video)
+ Thể hiện rõ thông tin mã đơn hàng, vận đơn,... trên gói hàng
+ Video không được cắt, ghép, gián đoạn,...

 

3. Biên bản:

 

- Biên bản ký nhận lấy hàng: Shop vui lòng cung cấp biên bản lấy hàng đối với các trường hợp chưa nhận hàng hoàn, mất hàng, dán nhầm biên nhận (bill), đã lấy hàng nhưng cập nhật hủy lấy hàng không thành công,...
- Biên bản đồng kiểm: Shop vui lòng cung cấp biên bản đồng kiểm đối với khiếu nại bể vỡ, tráo hàng, mất hàng, dán nhầm biên nhận (bill),...

Lưu ý:
- Biên bản phải được lập thành 02 bản, Shop giữ một bản và bưu tá sẽ giữ bản còn lại.
- Biên bản phải có đầy đủ chữ ký, họ tên bưu tá và Shop.
- Biên bản phải thể hiện được ngày tháng lập biên bản, nội dung mô tả tình trạng, thực trạng gói hàng do Shop tự ghi nhận.

 

4. Thời hạn khiếu nại:

 

- Không quá 02 ngày (kể từ thời gian đơn hàng được cập nhật tình trạng cuối cùng) đối với các khiếu nại lấy và giao hàng không thành công hoặc cập nhật sai trạng thái đơn hàng đã lấy thành lấy không thành công.
- Không quá 30 ngày (kể từ thời gian đơn hàng được cập nhật tình trạng cuối cùng) đối với các khiếu nại mất hàng, chưa nhận hàng hoàn, mất hàng, tráo hàng, cập nhật sai trạng thái đã giao thành hủy giao chưa thành công,...

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về một số lưu ý khi kinh doanh trên Sendo, Shop vui lòng nhấn vào đây nhé.