Vì sao đơn hàng phát sinh đã lâu mà Sendo vẫn truy thu của Shop?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Vì sao đơn hàng phát sinh đã lâu mà Sendo vẫn truy thu của Shop?

Shop sẽ nhận được thông tin truy thu của đơn hàng đã phát sinh từ lâu trong các trường hợp sau:

 

- Đơn hàng có khiếu nại được ghi nhận tạm hoãn truy thu cho đến khi có kết quả xử lý.
- Đơn hàng phát sinh của tháng trước nhưng có trạng thái truy thu vào kỳ tiếp theo trong tháng này
- Tùy từng đối tác liên kết sẽ có hợp đồng ràng buộc thời gian tổng hợp, đối soát chi phí theo tuần, theo tháng, theo quý,...
- Shop còn công nợ truy thu chưa thanh toán trong kỳ trước đó.

 

Lưu ý:

- Ngay khi nhận được thông báo truy thu vào ngày 01, Shop có thời gian từ ngày 01 đến ngày 12 hàng tháng để gửi khiếu nại đến Sendo nếu thấy chưa hợp lý. Quá thời gian trên Sendo sẽ từ chối xử lý các khiếu nại liên quan.
- Các khoản truy thu không thành công sẽ được hệ thống tự động gửi thông báo cho đến khi truy thu thành công.

 

Trong trường hợp có thắc mắc liên quan đến truy thu hàng tháng, Shop có thể gửi khiếu nại đến Sendo theo hướng dẫn tại đây.