Vì sao đơn hàng phát sinh đã lâu mà Sendo vẫn truy thu của Shop?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Vì sao đơn hàng phát sinh đã lâu mà Sendo vẫn truy thu của Shop?

Thông thường thông báo truy thu sẽ được gửi định kỳ ngày 01 hàng tháng cho các khoản phí phát sinh của đơn hàng ở tháng trước đó nhưng đối với các trường hợp sau đây Shop sẽ vẫn nhận được thông báo truy thu mặc dù đơn hàng phát sinh đã lâu:
- Đơn hàng có khiếu nại dẫn đến việc truy thu tạm hoãn cho đến khi có kết quả phán quyết cuối cùng
- Đơn hàng phát sinh trong tháng trước đó nhưng có trạng thái cuối vào tháng kế tiếp vì vậy việc truy thu sẽ thông báo vào kỳ tiếp theo
- Tùy từng đối tác liên kết sẽ có hợp đồng ràng buộc thời gian tổng hợp, đối soát chi phí theo tuần, theo tháng, theo quý...
- Shop công nợ truy thu chưa thanh toán...

Lưu ý:
- Ngay khi nhận được thông báo vào ngày 01, Shop có thời gian từ ngày 01 đến ngày 12 hàng tháng để gửi khiếu nại lên Sendo nếu thấy chưa hợp lý. Quá thời gian trên Sendo sẽ từ chối khiếu nại do quá hạn thời gian cam kết với các đối tác.
- Các khoản truy thu không thành công sẽ được hệ thống tự động gửi thông báo cho đến khi truy thu thành công.