Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Đơn hàng bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển có thể phát sinh các loại phí truy thu dưới đây:

 

- Truy thu phí chênh lệch trọng lượng: Được tính kể từ khi đơn hàng có trạng thái thu gom thành công trên hệ thống.

- Truy thu phí chuyển hoàn:
+ Trường hợp bể vỡ trong quá trình giao đến khách hàng: Nếu xác nhận không phải lỗi của Shop, đơn hàng sẽ được miễn truy thu phí chuyển hoàn và đền bù.
+ Trường hợp bể vỡ trong quá trình hoàn hàng về Shop: Nếu xác nhận không phải lỗi của Shop, Sendo sẽ tiến hành truy thu phí chuyển hoàn và chuyển tiền đền bù đơn hàng cho Shop.

 

Nếu nhận thấy đơn hàng phát sinh phí truy thu chưa hợp lý, Shop vui lòng gửi email đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn để được hỗ trợ.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về quy định vận chuyển trên Sendo, Shop có thể truy cập tại đây.