Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Đơn hàng bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển có thể phát sinh các loại phí truy thu dưới đây:

 

- Truy thu phí chênh lệch trọng lượng: Được tính kể từ khi đơn hàng có trạng thái thu gom thành công trên hệ thống. Vì vậy, nếu đơn hàng có phát sinh phí truy thu này thì không được miễn giảm khi xảy ra sự cố bể vỡ.

- Truy thu phí chuyển hoàn:
+ Trường hợp bể vỡ trên toàn trình giao đến khách hàng: Đơn hàng sẽ được miễn truy thu phí chuyển hoàn và đền bù nếu xác nhận không phải lỗi của Shop.
+ Trường hợp bể vỡ trên toàn trình hoàn về: Đơn hàng không được miễn truy thu phí chuyển hoàn nhưng sẽ được đền bù nếu xác nhận không phải lỗi Shop.

 

Nếu nhận thấy đơn hàng phát sinh phí truy thu chưa hợp lý, Shop vui lòng gửi email đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn để được kiểm tra và hỗ trợ.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về quy định vận chuyển trên Sendo, Shop có thể truy cập tại đây.