Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Vì sao đơn hàng bể vỡ khi hoàn về mà Shop vẫn bị truy thu?

Đơn hàng bể vỡ vẫn có thể phát sinh các khoản phí truy thu vận chuyển như sau:

- Phí chênh lệch trọng lượng: được tính kể từ khi đơn hàng có trạng thái thu gom thành công vì vậy nếu đơn hàng có phát sinh phí chênh lệch trọng lượng thì không được miễn giảm khi xảy ra sự cố bể vỡ.
- Phí chuyển hoàn:
Trường hợp bể vỡ trên toàn trình giao đến khách hàng đơn hàng sẽ được miễn truy thu phí chuyển hoàn và đền bù nếu xác nhận không phải lỗi Shop
Trường hợp bể vỡ trên toàn trình hoàn về, đơn hàng không được miễn truy thu phí chuyển hoàn nhưng sẽ được đền bù nếu xác nhận không phải lỗi Shop

Nếu Shop nhận thấy đơn hàng phát sinh phí truy thu chưa hợp lý vui lòng gửi email đến Trung tâm CSKH của Sendo để được kiểm tra và hỗ trợ.