Shop phải làm gì khi muốn khiếu nại các chỉ số hoạt động?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Shop phải làm gì khi muốn khiếu nại các chỉ số hoạt động?

Khi nhận thấy các chỉ số hoạt động của Shop chưa chính xác, Shop cần:

- Rà soát lại các đơn hàng, chỉ số bị ảnh hưởng.
- Gửi email đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn hoặc gọi tổng đài 1900 6771 để được Trung tâm CSKH của Sendo hỗ trợ.