Hướng dẫn xử lý khiếu nại Hoàn tiền một phần - Không cần trả hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn xử lý khiếu nại Hoàn tiền một phần - Không cần trả hàng

Các bước thực hiện xử lý khiếu nại Hoàn tiền một phần - Không cần trả hàng dành cho Shop:

 

- Bước 1: Khi Người Mua chọn hình thức khiếu nại "Hoàn tiền một phần - Không cần trả hàng", Người mua sẽ đưa ra số tiền mong muốn được hoàn và Người bán sẽ có 24 giờ để xem xét đồng ý hoàn cho Người mua số tiền mong muốn hay không. Người bán sẽ được nhắc nhở từ hệ thống để xử lý khiếu nại cho Người mua trong vòng 24 giờ. Nếu quá 24 giờ Người bán không gửi thoả thuận thì Sendo sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

 

- Bước 2:
+ Nếu đồng ý với số tiền mong muốn được hoàn của Người mua, Người bán chọn "Đồng ý thỏa thuận" và hệ thống sẽ tự trích tiền trong Ví Người Bán để hoàn ngay cho Người mua trước khi đóng khiếu nại.
+ Nếu người bán không đồng ý với khiếu nại của Người mua thì thực hiện Bước 3.

 

- Bước 3: Người bán xem xét khiếu nại của Người mua và đưa ra thỏa thuận mới với số tiền hoàn phù hợp theo ý Người bán bằng cách bấm vào nút "Gửi thoả thuận", sau đó nhập số tiền hoàn mới vào ô "Số tiền" và gửi. Hệ thống sẽ thông báo "Bạn đã gửi thỏa thuận, vui lòng chờ xử lý". Sau đó, Người mua sẽ có 24 giờ để xem xét đồng ý hay không đồng ý với thỏa thuận với của Người bán.

 

- Bước 4: Nếu Người mua đồng ý với thỏa thuận mới của Người bán, hệ thống sẽ tự trích tiền trong Ví Người Bán để hoàn tiền cho Người mua theo số tiền đề xuất mới của Người bán.

 

- Bước 5: Nếu Người mua không đồng ý với thỏa thuận mới của Người bán, trong vòng 24 giờ Người mua được gửi lại thoả thuận mới với số tiền mong muốn được hoàn từ Người bán. Người bán sẽ được nhắc nhở từ hệ thống để xử lý khiếu nại cho Người mua trong vòng 24 giờ. Nếu quá 24 giờ Người bán không gửi thoả thuận thì Sendo sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

 

Trong trường hợp 2 bên cùng đồng ý với số tiền bên kia đề nghị, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền cho Người Mua và đóng khiếu nại. Trường hợp hai bên không đi đến được thoả thuận, Sendo sẽ can thiệp và đưa ra phán quyết cuối cùng.