Hướng dẫn xử lý khiếu nại gửi thiếu sản phẩm?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn xử lý khiếu nại gửi thiếu sản phẩm?

Các bước xử lý khiếu nại gửi thiếu sản phẩm dành cho Shop:

 

Bước 1: Người Mua có thể chọn hình thức khiếu nại "Gửi bổ sung"
Bước 2:
- Người bán đồng ý và gửi bổ sung sản phẩm giao thiếu cho Người mua.
- Người bán được quyền từ chối khiếu nại nếu cung cấp được bằng chứng đã gửi đủ sản phẩm cho Người mua.
Bước 3: Sendo sẽ can thiệp và phán quyết khiếu nại khi Người bán và Người mua không đi đến thỏa thuận cuối cùng dựa trên thông tin xác minh thực tế.