Hướng dẫn xử lý khiếu nại "Gửi bổ sung sản phẩm"

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Hướng dẫn xử lý khiếu nại "Gửi bổ sung sản phẩm"

Các bước xử lý khiếu nại "Gửi bổ sung sản phẩm" dành cho Người bán:

* Bước 1: Người mua chọn hình thức khiếu nại "Gửi bổ sung sản phẩm"

* Bước 2: Người bán cần xem xét và phản hồi khiếu nại của Người mua trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo khiếu nại mới từ Sendo bằng cách bấm vào nút "Xử lý" ngay tại trang chi tiết khiếu nại trên website ban.sendo.vn: 

 

1.png

- Nếu Người bán đồng ý với yêu cầu "Gửi bổ sung sản phẩm" của Người mua, Người bán chọn một trong hai lựa chọn sau:


+ "Đồng ý gửi bổ sung hàng qua Sendo": Người bán cần xác nhận lại thời gian gửi hàng bổ sung để Sendo hỗ trợ các bước tiếp theo.

 

2.png


+ "Đồng ý tự gửi bổ sung hàng không qua Sendo": Người bán cần nhanh chóng liên hệ Người mua để gửi bổ sung sản phẩm và hoàn tất giải quyết khiếu nại. 

 

3.png- Nếu Người bán không đồng ý yêu cầu "Gửi bổ sung sản phẩm" của Người mua: Người bán chọn "Từ chối yêu cầu khiếu nại". Sendo sẽ tiến hành xác thực yêu cầu cụ thể của Người mua cùng với bằng chứng khiếu nại để đưa ra phán quyết cuối cùng.  

 

4.png


- Nếu Người bán không phản hồi khiếu nại trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm nhận được thông báo khiếu nại mới từ Sendo: Sendo sẽ tiến hành xác thực yêu cầu cụ thể của Người mua, đưa ra phán quyết cuối cùng và giải quyết hoàn tiền cho Người mua.

* Lưu ý: Người bán cần thường xuyên kiểm tra thông tin khiếu nại được cập nhật ngay tại mục "Khiếu nại" trên trang ban.sendo.vn, cũng như qua email và để ý điện thoại để nhận thông tin và hợp tác giải quyết khiếu nại cùng Sendo.