Người bán cần làm gì để giải quyết khiếu nại?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Người bán cần làm gì để giải quyết khiếu nại?

Khi có khiếu nại, Người bán cần:

 

1. Chủ động thương lượng, trao đổi với Người mua để giải quyết khiếu nại nhanh chóng và hiệu quả.
2. Người bán có tối đa 24h tính từ lúc phát sinh khiếu nại từ Người mua để thương lượng/xử lý và đưa ra bằng chứng nếu không đồng ý với khiếu nại của người mua. Nếu quá thời gian này, Sendo sẽ liên hệ Người mua xác nhận thông tin và ra phán quyết dựa trên chứng cứ do Người mua cung cấp.
3. Trường hợp Người bán và Người mua không thống nhất được với nhau, Người bán cần cung cấp đủ chứng cứ để giúp Sendo ra phán quyết chính xác.
4. Người bán cần chuẩn bị hàng hóa và thực hiện gửi bổ sung theo đúng thời gian quy định đối với hình thức khiếu nại "Gửi bổ sung" (không phân biệt Người bán vận chuyển qua Sendo hoặc tự vận chuyển).
5. Người bán cần kiểm tra hàng trả khi Nhà vận chuyển trả hàng khiếu nại và cập nhật cho Sendo ngay để khiếu nại được xử lý nhanh chóng.
6. Sendo sẽ liên hệ với Người bán qua email hoặc điện thoại để phối hợp xử lý khiếu nại. Người bán cần theo dõi mục “Đơn hàng khiếu nại” để nhận biết nhanh chóng tình trạng khiếu nại mới nhất của đơn hàng.
7. Nếu Người mua muốn khiếu nại sau 48h, Sendo sẽ xem xét và phán quyết dựa trên chứng cứ có từ Người mua.
8. Sendo sẽ thay mặt Người bán hoàn tiền cho Người mua theo các phương thức thanh toán hiện có và tiến hành truy thu Người bán số tiền này nếu khiếu nại phát sinh do lỗi Người bán.