Thông tin chung về Ký quỹ

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Thông tin chung về Ký quỹ

Ký quỹ là việc Người bán kinh doanh trên Sendo thực hiện ký quỹ một khoản tiền cho Sendo thông qua tài khoản Ví Người Bán có hạn mức số dư tối thiểu theo quy định để xây dựng uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo thực hiện cam kết bán và giao đúng hàng hóa. Người bán tham gia ký quỹ cam kết tuân thủ toàn bộ các chính sách do Sendo quy định khi hoạt động kinh doanh trên Sendo.

Đối tượng áp dụng: Tất cả Người bán đang hoạt động trên Sendo có nhu cầu tham gia bán “Ngành hàng rủi ro cao” hoặc sử dụng từ khóa thương hiệu khi đăng bán sản phẩm có thương hiệu.
Danh sách các ngành hàng rủi ro cao và quy định hạn mức ký quỹ, vui lòng tham khảo thông tin tại đây

Cách đăng ký:
Bước 1: Tại trang https://ban.sendo.vn/, Người bán chọn 'Góc thông tin'. Vào phần 'Ví Người bán'. Chọn 'Thông tin Ký quỹ'. Chọn 'Shop ký quỹ'.
Bước 2: Bấm 'Xem chi tiết' tại từng gói ký quỹ để tham khảo quyền lợi và ngành hàng phù hợp. Bấm chọn 'Ký quỹ ngay'.
Bước 3: Đánh dấu vào ô 'Tôi đã đọc và đồng ý'. Bấm chọn 'Ký quỹ'.
Bước 4: Nhập mã OTP và bấm 'Xác nhận' để hoàn tất.

Quản lý ký quỹ: để kiểm tra tình trạng ký quỹ, Người bán thực hiện theo hướng dẫn sau
Tại trang https://ban.sendo.vn/, Shop chọn 'Góc thông tin'. Vào phần 'Ví Người bán'. Chọn 'Thông tin Ký quỹ'. Chọn 'Thông tin ký quỹ' . Chọn 'Quản lý ký quỹ'
Xem thêm hướng dẫn tại đây

Cách hủy ký quỹ
Tại trang https://ban.sendo.vn/, Shop chọn 'Góc thông tin'. Vào phần 'Ví Người bán'. Chọn 'Thông tin Ký quỹ'. Chọn 'Quản lý ký quỹ'. Bấm chọn 'Hủy ký quỹ'

Lưu ý:
👉 Khi Người bán thực hiện ký quỹ: Số dư khả dụng sẽ chuyển thành Số dư ký quỹ và ngược lại khi Người bán hủy ký quỹ.
👉 Nút 'Hủy ký quỹ' chỉ hiện lên sau khi hết thời gian 7 ngày ký quỹ.