Những ngành hàng nào bắt buộc phải ký quỹ và số tiền là bao nhiêu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Những ngành hàng nào bắt buộc phải ký quỹ và số tiền là bao nhiêu?

Đối với một số ngành hàng quy định bắt buộc, Shop cần phải ký quỹ để có thể kinh doanh trên Sendo. Danh sách các ngành hàng nằm trong quy định bắt buộc và mức ký quỹ cho từng ngành hàng được cập nhật tại đây.

 

Shop có thể tham khảo thêm về danh sách thương hiệu được sử dụng khi có đăng ký ký quỹ tại đường dẫn này.