Những ngành hàng nào bắt buộc phải ký quỹ và số tiền là bao nhiêu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Những ngành hàng nào bắt buộc phải ký quỹ và số tiền là bao nhiêu?

Những ngành hàng, thương hiệu yêu cầu bắt buộc ký quỹ cùng hạn mức ký quỹ cho từng trường hợp như sau:

quy___nh_2.png

Danh sách thương hiệu được sử dụng khi có đăng ký ký quỹ, vui lòng tham khảo thêm thông tin tại đây