Quy trình thanh toán tiền đơn hàng hoàn tất của Sendo

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Quy trình thanh toán tiền đơn hàng hoàn tất của Sendo

Hình thức thanh toán: Khi đơn hàng giao thành công và cập nhật trạng thái Hoàn Tất, Sendo sẽ tiến hành chuyển tiền hàng vào Ví Người bán.

Điều kiện thanh toán: Sendo tạm thời giữ số tiền giao dịch giữa Người mua và Người bán để đảm bảo đơn hàng được thực hiện thành công trước khi ghi nhận giá trị tiền hàng cho Người bán.
- Tài khoản Ví người bán đã được kích hoạt
- Trạng thái đơn hàng được cập nhật Hoàn tất.
- Sendo đã nhận được tiền từ Nhà vận chuyển.
- Đơn hàng không có khiếu nại hoặc khiếu nại đã được đóng.

Thời gian thanh toán: từ 03 đến 10 ngày kể từ khi đơn hàng chuyển sang trạng thái hoàn tất.

Quy định sử dụng các tính năng của Ví Người bán:
- Mỗi tài khoản bán hàng trên Sendo tương ứng phải kích hoạt một tài khoản Ví người bán và Ví người bán này sẽ được liên kết với Ví SenPay.
- Để thực hiện các giao dịch trên Ví người bán như nạp tiền, rút tiền... Người bán cần thực hiện chứng thực Ví SenPay và liên kết tối thiểu một tài khoản Ngân Hàng. Đồng thời xác thực tài khoản Ngân hàng theo quy định.
Lưu ý: Tên, số điện thoại tài khoản Ví SenPay phải trùng với tên, số điện thoại tài khoản Ngân hàng.

Hướng dẫn chứng thực ví SenPay: tại đây
Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng: tại đây
Hướng dẫn xác thực tài khoản Ngân hàng: tại đây