Tại sao không nhận được tiền đơn hàng hoàn tất qua Ví người bán?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Tại sao không nhận được tiền đơn hàng hoàn tất qua Ví người bán?

Nếu các đơn hàng đã hoàn tất mà Shop chưa nhận được tiền thanh toán, vui lòng kiểm tra các thông tin bên dưới :
- Tài khoản Ví người bán đã được kích hoạt
- Trạng thái đơn hàng được cập nhật Hoàn tất trên 03 - 10 ngày
- Đơn hàng không có khiếu nại hoặc khiếu nại đã được đóng.
- Kiểm tra lại lịch sử giao dịch nhận tiền tại Ví Người bán

Cách kiểm tra lịch sử giao dịch nhận thanh toán tiền bán hàng tại Ví Người bán
Bước 1: Tại trang https://ban.sendo.vn/. Chọn 'Góc thông tin'. Chọn phần 'Ví người bán'.
Bước 2: Bấm chọn 'Lịch sử giao dịch' để kiểm tra loại giao dịch nhận chuyển tiền.
Bước 3: Vào chi tiết giao dịch để xem mã đơn hàng đã nhận được tiền bán hàng.

Hoặc gửi yêu cầu đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn hoặc trực tiếp liên hệ đến tổng đài 1900 6771 để được kiểm tra và hỗ trợ.