Có bị mất phí khi hủy đơn hàng thanh toán theo hình thức Mua trước trả sau không?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Có bị mất phí khi hủy đơn hàng thanh toán theo hình thức Mua trước trả sau không?

Phí dịch vụ Mua trước trả sau sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của mỗi đơn hàng trước khi chuyển vào Ví người bán. Người bán hủy đơn hàng sau khi đã xác nhận còn hàng với Người mua, Sendo sẽ tiến hành truy thu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) do việc hủy đơn hàng mà không cần thông báo trước.

Hướng dẫn hủy đăng ký cấu hình Mua trước trả sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang ban.sendo.vn
Bước 2: Chọn mục "Cấu hình dịch vụ", chọn "Mua trước trả sau"
Bước 3: Bấm chọn "Hủy cấu hình"

Lưu ý:
- "Mua Trước Trả Sau" có hiệu lực ngay khi Người bán đăng ký.
- Người bán có thể huỷ cấu hình sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký.
- Miễn phí bán Mua Trước Trả Sau đối với các Shop đang tham gia Shop+
- Trong trường hợp Người bán muốn ngừng tham gia phương thức thanh toán nhưng còn tồn đọng các đơn hàng chưa hoàn tất, Sendo vẫn tính phí bán Mua trước trả sau trên các đơn hàng này.
- Áp dụng cho tất cả ngành hàng đang kinh doanh.
Tham khảo biểu phí và điều kiện, điều khoản khi đăng ký cấu hình Mua trước trả sau tại đây