Tại sao người bán đã thao tác bấm hủy tham gia chương trình Shop+ nhưng vẫn bị tính phí?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Tại sao người bán đã thao tác bấm hủy tham gia chương trình Shop+ nhưng vẫn bị tính phí?

Quy định thu phí đối với phí Shop+: Người bán có quyền yêu cầu hủy tham gia chương trình (tối đa 02 lần) tại bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ đang tham gia. Tuy nhiên, chậm nhất là vào ngày thứ 28 của chu kỳ hiện tại. Hiệu lực hủy chương trình được tính từ ngày thứ 31 trở đi. Sendo ngừng hỗ trợ các quyền lợi và không tính phí dịch vụ.
Ví dụ: Chu kỳ Shop+ của Người bán từ ngày 05/03/2021 đến ngày 04/04/2021. Người bán bấm hủy đăng ký ngày 01/04/2021 thì các đơn hàng phát sinh sau ngày 04/04/2021 sẽ không bị tính phí Shop+. Những đơn hàng phát sinh trong thời gian chạy chu kỳ vẫn bị tính phí mặc dù Người bán đã đăng ký hủy tham gia.

Hướng dẫn hủy tham gia Shop+:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang ban.sendo.vn
Bước 2: Chọn mục "Cấu hình dịch vụ", chọn "Shop+"
Bước 3: Bấm chọn "Hủy chương trình"

Lưu ý:
- Chu kỳ mới của chương trình Shop+ sẽ được tự động áp dụng nếu Người bán không thực hiện lệnh hủy trước ngày thứ 28 của chu kỳ hiện tại.
- Người bán đang tham gia chương trình Shop+ nhưng vi phạm quy định vận hành (được ghi rõ tại Chính sách Người bán - Phụ lục 06) sẽ bị loại khỏi chương trình ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm.