Tại sao người bán đã thao tác bấm hủy tham gia chương trình Shop+ nhưng vẫn bị tính phí?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Tại sao người bán đã thao tác bấm hủy tham gia chương trình Shop+ nhưng vẫn bị tính phí?

Shop có quyền yêu cầu hủy chương trình Shop+ (tối đa 2 lần/chu kỳ) tại bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ đang tham gia. Tuy nhiên, thời gian chậm nhất để hủy tham gia chương trình này là vào ngày thứ 28 của chu kỳ hiện tại. Kể từ thời điểm yêu cầu hủy tham gia chương trình Shop+ có hiệu lực, Sendo sẽ ngừng hỗ trợ các quyền lợi và không tính phí dịch vụ của Shop.

 

Ví dụ: Chu kỳ Shop+ của Shop từ ngày 05/11/2021 đến ngày 04/12/2021. Shop bấm hủy đăng ký ngày 01/12/2021 thì các đơn hàng phát sinh sau ngày 04/12/2021 sẽ không bị tính phí Shop+. Những đơn hàng phát sinh trong thời gian chạy chu kỳ vẫn bị tính phí mặc dù Người bán đã đăng ký hủy tham gia trước đó.

 

Hướng dẫn hủy tham gia chương trình Shop+

 

Để có thể hủy tham gia Shop+, Shop có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại đây 


Bước 2: Chọn mục "Cấu hình dịch vụ", chọn "Shop+" 

 

Screenshot_30.png


Bước 3: Bấm chọn "Hủy chương trình" 

 

Screenshot_31.png

 

Những lưu ý khi tham gia Shop+:

 

- Chu kỳ mới của chương trình Shop+ sẽ được tự động áp dụng nếu Shop không thực hiện lệnh hủy trước ngày thứ 28 của chu kỳ hiện tại.

- Shop đang tham gia chương trình Shop+ nhưng vi phạm quy định vận hành (được ghi rõ tại Chính sách người bán - Phụ lục 06) sẽ bị loại khỏi chương trình ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm.

 

Trong trường hợp cần tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến chương trình Shop+, Shop có thể nhấn vào đây nhé.