Ví Người bán là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Ví Người bán là gì?

Ví Người bán là Ví điện tử được Sendo sử dụng như một phương thức hỗ trợ Nhà bán hàng quản lý tốt dòng tiền thuận tiện và an toàn.

 

Chức năng của Ví người bán

 

+ Nạp tiền từ Ví SenPay vào Ví người bán
+ Rút tiền từ Ví người bán về Ví SenPay
+ Ký quỹ/hủy ký quỹ
+ Thanh toán truy thu

Tìm hiểu thêm về giao diện Ví người bán tại đây

 

Quy chế hoạt động

 

◾ Shop được cấp tài khoản Ví người bán sau khi khởi tạo cửa hàng và hoàn tất thực hiện liên kết Ví SenPay có đăng ký tối thiểu một tài khoản ngân hàng còn hoạt động, tên tài khoản Ví SenPay phải trùng với tên tài khoản ngân hàng nhận tiền. Hạn mức rút tiền và phí rút tiền về ngân hàng được quy định tại đây.
◾ Thông tin Ví người bán được mặc định trùng khớp với thông tin Ví SenPay khi thực hiện liên kết, bao gồm họ, tên tài khoản, email (nếu có) và số điện thoại liên kết Ví SenPay. Số điện thoại này có chức năng nhận OTP (One Time Password) khi người bán thao tác rút tiền từ Ví người bán về Ví SenPay hoặc ký quỹ từ khóa thương hiệu.
◾ Tên tài khoản Ví người bán được xem là tên người sở hữu tài khoản bán hàng trên Sendo.
◾ Ví người bán chỉ hoạt động khi người bán thực hiện đầy đủ các bước chứng thực tài khoản Ví SenPay và liên kết thành công tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành của SenPay.
◾ Ví người bán dùng để nhận tiền thanh toán toàn bộ các đơn hàng của người bán trong suốt quá trình hoạt động trên Sendo theo quy định và quy trình hiện hành.
◾ Sendo có quyền tạm giữ hoặc từ chối giao dịch chuyển tiền thanh toán đối với các đơn hàng đang xử lý khiếu nại, vi phạm quy định người mua hoặc người bán khi phát hiện dấu hiệu có hành vi gian lận hoặc không được phép theo quy định hiện hành của Sendo.
◾ Trong trường hợp người bán vi phạm quy định chính sách người bán, Sendo có quyền đơn phương khóa tài khoản bán hàng, Ví người bán, Ví SenPay có thời hạn hoặc vĩnh viễn, thực hiện truy thu, áp dụng chế tài liên đới đối với các tài khoản bán hàng, Ví người bán, Ví SenPay có liên quan hoặc cùng một chuỗi, một tổ chức.
◾ Sendo có quyền sử dụng tiền trong Ví người bán hoàn lại cho người mua trong trường hợp người bán bị người mua khiếu nại không nhận được hàng hoặc hàng hoá không đúng như mô tả và yêu cầu trả lại hàng mà người bán không đưa ra được bằng chứng hợp lý chứng minh đã chuyển hàng theo đúng mô tả.
◾ Người bán vi phạm các quy định thanh toán qua Ví người bán sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 của Chính sách người bán hiện hành.
◾ Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng thuộc về Sendo.


Để tham khảo thêm hướng dẫn về cách sử dụng Ví người bán, Shop có thể truy cập tại đây.