Hướng dẫn sử dụng Ví Người bán

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn sử dụng Ví Người bán

Hướng dẫn sử dụng Ví Người bán:

1. Nạp tiền từ SenPay và Ví Người bán:
Tại ứng dụng Sendo Bán
Bước 1: Vào mục "Tài khoản", chọn "Ví người bán", bấm "Nạp tiền"
Bước 2: Nhập số tiền cần nạp, bấm xác nhận
Bước 3: Bấm nạp tiền
Tại website ban.sendo.vn
Bước 1: Vào mục "Góc thông tin",
Bước 2: Chọn "Ví người bán" bấm "Nạp tiền"
Bước 3: Nhập số tiền cần nạp, bấm xác nhận

2. Rút tiền từ Ví người bán về Senpay
Tại ứng dụng Sendo Bán
Bước 1: Vào mục "Tài khoản", chọn "Ví người bán", bấm "Rút tiền"
Bước 2: Nhập số tiền cần rút
Bước 3: Bấm rút tiền
Tại website ban.sendo.vn
Bước 1: Vào mục "Góc thông tin",
Bước 2: Chọn "Ví người bán" bấm "Rút tiền"
Bước 3: Nhập số tiền cần rút

Hạn mức Rút/Nạp tiền:

download__2_.png

Ghi chú:
- Người bán phải chứng thực tài khoản ví SenPay và thực hiện liên kết ngân hàng mới có thể thực hiện rút/ nạp tiền
- Giao dịch Nạp tiền là Nạp tiền từ Ví SenPay vào Ví Người bán
- Giao dịch Rút tiền là Rút tiền từ Ví Người bán về Ví Senpay
-Thông tin số điện thoại của Ví sẽ không được thay đổi

3. Ký quỹ/ Hủy ký quỹ
Bước 1: đăng nhập vào trang ban.sendo.vn
Bước 2: Vào mục "Góc thông tin"
Bước 3: Chọn "Ví người bán"
Bước 4: Chọn "Thông tin ký quỹ"
Bước 5: Chọn "Shop ký quỹ" và bấm "Ký quỹ ngay"/"Huỷ ký quỹ"

Ngoài ra, Người bán có thể xem hướng dẫn sử dụng Ví Người bán tại đây