Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Ví Người Bán?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Ví Người Bán?

Có bắt buộc phải sử dụng Ví Người bán hay không?
Có. Ví Người bán là bắt buộc đối với các Shop kinh doanh tại Sendo

Sendo trừ tiền truy thu trên Ví Người bán hay Ví Senpay?
Khi có truy thu phát sinh, Sendo sẽ ưu tiên thực hiện lệnh truy thu Ví Người bán trước. Trường hợp số tiền tại Ví Người bán không đủ so với số tiền cần truy thu, Sendo sẽ chuyển sang truy thu Ví SenPay. Sendo sẽ không truy thu kết hợp một phần tại Ví Người bán và một phần tại Ví SenPay vì vậy Shop cần lưu ý chuyển tiền về một Ví trước kỳ thành toán hàng tháng để tránh trường hợp tài khoản bị khóa khi do truy thu thành công.

Sendo có tự động trích hay trừ tiền từ Ví Người bán không?
- Sendo không tác động đến số dư trong Ví Người bán của Shop trừ một số trường hợp sau:
+ Shop vi phạm quy định của Sendo.
+ Phát sinh đơn hàng chuyển hoàn, đơn hàng bị truy thu chênh lệch trọng lượng, đơn hàng có khiếu nại,...
- Sendo sẽ gửi thông tin qua email và tiến hành truy thu số tiền này trong Ví Người bán.
- Thông tin Shop có thể thực hiện kiểm tra tại phần "Thông tin giao dịch" (vào "Ví Người bán" > "Lịch sử giao dịch") hoặc email đăng ký nhận thông tin.

Vì sao phải sử dụng Ví Người bán?
- Dễ dàng quản lý dòng tiền
- Quản lý doanh thu hiệu quả
- Thuận lợi kiểm soát thu chi với các chuỗi Shop có cùng tài khoản SenPay