Người bán có được phép thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản SenPay sau khi đã chứng thực?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Người bán có được phép thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản SenPay sau khi đã chứng thực?

Người bán được phép gửi yêu cầu lên Sendo để cập nhật thông tin tài khoản SenPay sau khi chứng thực.
Hướng dẫn chi tiết tham khảo tại đây

Lưu ý:
- Chỉ hỗ trợ cập nhật thông tin của chính chủ tài khoản Ví SenPay, không thay đổi thông tin tài khoản sang một cá nhân/ doanh nghiệp khác.
- Các thông tin như họ tên và số CMND/ CCCD/ HC/Thị thực chủ tài khoản, tên doanh nghiệp của chủ tài khoản chỉ được thay đổi khi tài khoản Ví SenPay đang ở trạng thái không liên kết với thẻ/ tài khoản ngân hàng.
- Tất cả hồ sơ chứng từ yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản SenPay cần có chữ ký của chính chủ tài khoản đối với tài khoản cá nhân hoặc chữ ký của đại diện doanh nghiệp và đóng dấu đối với tài khoản doanh nghiệp.
- Trong trường hợp có người đi thay: cần mang đầy đủ chứng từ yêu cầu như trên và giấy ủy quyền có đóng dấu xác nhận của chính quyền.
- Trường hợp gửi yêu cầu qua email, vui lòng gửi hình chụp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu
- Tất cả các chừng từ sao y công chứng phải có thời hạn không quá 03 tháng.