Người bán có được phép thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản SenPay sau khi đã chứng thực?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Người bán có được phép thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản SenPay sau khi đã chứng thực?

Sau khi đã chứng thực Ví SenPay thành công, Shop chí có thể cập nhật các thông tin liên quan đến tài khoản như:

 

- Số điện thoại đăng ký tài khoản Ví
- Họ và tên chủ tài khoản Ví
- Ngày, tháng, năm sinh
- Quốc tịch
- Số CMND/CCCD/HC
- Ngày cấp CMND/CCCD/HC
- Nơi cấp CMND/CCCD/HC
- Địa chỉ thường trú theo CMND/CCCD/HC
- Email

 

Để tìm hiểu thêm về thao tác cập nhật các thông tin trên cho Ví SenPay, Shop vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

 

Lưu ý:

 

- Sendo chỉ hỗ trợ cập nhật thông tin của chính chủ tài khoản ví SenPay, không thay đổi thông tin tài khoản sang một cá nhân/doanh nghiệp khác
- Các thông tin như: Họ tên và số CMND/CCCD/HC/Thị thực chủ tài khoản, tên doanh nghiệp của chủ tài khoản chỉ được thay đổi khi tài khoản SenPay đang ở trạng thái không liên kết với tài khoản ngân hàng
- Tất cả hồ sơ chứng từ yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản SenPay cần có chữ ký của chính chủ tài khoản
- Trong trường hợp có người đi thay, cần mang đầy đủ chứng từ yêu cầu như trên và giấy ủy quyền có đóng dấu xác nhận của chính quyền.
- Trong trường hợp gửi yêu cầu qua email, Shop vui lòng cung cấp hình chụp đầy đủ các chứng từ
- Tất cả các chứng từ sao y công chứng phải có thời hạn không quá 03 tháng

 

Shop có thể truy cập vào đường dẫn này nếu cần thay đổi thông tin tài khoản SenPay chưa chứng thực nhé