Sendo xuất hóa đơn VAT cho các loại phí nào?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Sendo xuất hóa đơn VAT cho các loại phí nào?

Sendo hỗ trợ xuất hóa cho các phí tại bảng bên dưới:

download__3_.png